รับงานคอนฟิก Cisco Catalyst 3850

งานที่ทางลูกค้ามี Switch และอุปกรณ์ทุกอย่างตาม Diagram อยู่แล้ว และได้ให้ทาง AB Network Service Co.,Ltd. ได้เข้ามาทำการคอนฟิกอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ได้คอนฟิกให้ลูกค้าได้แก่

  • ทำ VLAN ตามแผนก
  • ทำ Routing ให้แต่ละ VLAN เจอกันและให้ Routing ไปหายัง Foritgate Firewall
  • ทำ Policy ให้กับ Fortigate Firewall ใหม่เพื่อให้เข้ากับ VLAN ที่มีอยู่
  • คอนฟิก Domain Controller เพิ่มสำหรับ DHCP Scope เพื่อให้สามารถแจก IP แต่ละ VLAN ได้
P_20180506_123204_vHDR_On
รูปที่ทำการเทสอุปกรณ์ก่อนเอาไปติดตั้งจริงเพื่อใช้งาน

 

P_20180512_120352_vHDR_On
รูป Switch ที่ถูกถอดออกมาทั้งหมดเพื่อคอนฟิก VLAN

 

P_20180528_122730_vHDR_On
รูปที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์และคอนฟิกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: