เปลี่ยน Memory ให้ HP DL380 Gen8 ESXi Server

Replace new HP DL 380 Gen8 memory

ลูกค้าแจ้งมาว่า HP DL380 Gen8 ที่ทำงานเป็น ESXi Server บูตเองทุกวันบางวันก็วันหลายรอบ ทาง AB Network Service Co.,Ltd. ก็ได้เข้าไปเพื่อเช็คก็ได้เจอกับปัญหาคือ ที่ Panel ข้างหน้าเครื่องได้มี Alert แจ้งว่ามี Memory Error

หลังจากนั้นทาง AB Network Service Co.,Ltd. ได้นำ Memory ที่มีอยู่ใน Stock เข้าไปเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเพราะว่าเครื่องนี้ทำงานเป็น Production Server และมี VM อยู่ภายในเครื่องมากกว่า 10 VM

Replace new HP DL 380 Gen8 memoryรูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยน Memory

Replace new HP DL 380 Gen8 memoryรูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยน Memory

หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว HP DL380 Gen8 ที่ทำหน้าที่เป็น ESXi Server ก็ทำงานได้ปกติไม่มีการ Reboot อีกเลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.