เพิ่ม Disk ให้กับ ESXi Server

ลูกค้าต้องการเพิ่ม Hard disk ให้กับ ESXi Server เพราะว่าตอนนี้ Datastore ที่ใช้งานอยู่เกือบเต็มแล้วดังนั้นจึงติดต่อมาที่ AB Network Service Co.,Ltd. เพื่อให้ทำการเพิ่ม Harddisk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.