รีเซ็ต Cisco Catalyst 4507R+E Password

มีเคสด่วนที่ทำให้ต้องรีบไปที่ Site ลูกค้าเนื่องด้วยว่าเจ้า Cisco Catalyst 4507R+E ที่เป็น Core Switch หลักไม่มีใครสามารถเข้าไปคอนฟิกได้เพราะติด password และคนที่รู้ password ก็ไม่อยู่แล้วดังนั้นลูกค้าจึงได้เรียกทาง AB Network Service เพื่อเข้าไปทำการ Recovery Cisco Catalyst 4507R+E

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.