งานย้าย Windows Server 2003R2 จากเครื่อง Physical ไปยัง Virtualiztion VMWare ESXi

ลูกค้ามีเครื่องที่เป็น Windows Server 2003R2 ติดตั้งอยู่บนเครื่องประกอบที่ทำงานมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งลูกค้าเกรงว่า Hardware ของเครื่องจะมีปัญหาทำให้ไม่สามารถรันโปรแกรมบัญชีได้และเนื่องจากโปรแกรมนี้ไม่สามารถติดตั้งบน Windows เวอร์ชั่นใหม่ ๆ ได้จึงจำเป็นต้องหาทางย้ายไปยังเครื่องอื่น ซึ่งถ้าลง Windows Server 2003R2 บนเครื่อง Physical ตรง ๆ ไม่มีทางเป็นไปได้ ดังนั้นทาง AB Network Service Co.,Ltd. จึงได้แนะนำให้ใช้ VMware ESXi ซึ่งสามารถรองรับ Windows Server 2003R2 ได้


รูปที่ 1 เครื่อง Windows Server 2003R2 เก่าของลูกค้า

ขั้นตอนการทำคือทาง AB Network Service Co.,Ltd. จะทำการลง VMware Converter บน Windows Server 2003R2 เครื่องเก่า แล้วจะให้ VMware Coverter ทำการ Convert และส่งข้อมูลไปยังเครื่อง VMware ESXi เครื่องใหม่ให้อัตโนมัติ


รูปที่ 2 Diagram ของการ Convert

หลังจากที่ Convert เรียบร้อยแล้ว Windows Server 2003R2 ก็ไปรันอยู่บน VMware ESXi เครื่องใหม่เป็นที่เรียบร้อย


รูปที่ 3 หลังจาก Convert ขึ้นบน VMware เรียบร้อยแล้ว


รูปที่ 4 หลังจาก Convert ขึ้นบน VMware เรียบร้อยแล้ว


รูปที่ 5 หลังจาก Convert ขึ้นบน VMware เรียบร้อยแล้ว

หลังจาก Convert เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ติดตั้ง Backup ให้กับลูกค้าโดยให้ Backup ไปไว้ที่ QNAP NAS


รูปที่ 6 NAS สำหรับเก็บ Backup