ผลงานการติดตั้งและรับดูแลระบบ VMware ให้กับลูกค้า

ลูกค้าได้ซื้อเครื่อง Server มือสองมาเองเพื่อลดค้าใช้จ่าย โดยต้องการให้ทาง AB Network Service Co.,Ltd. ทำการ Implement ระบบ VMware Infrastructure ให้โดยใช้ VMware Essentials Edition และให้ทำการย้ายระบบ Server เดิมที่มีอยู่บน Physical Server ไปยังระบบ VMware ทางลูกค้าได้ทำการซื้อ Server มือสองสภาพดีมาจำนวน 3 เครื่อง ประกอบไปด้วย - HP Proliant DL380 G7 - HP Proliant DL380 G8…